Дуудлагаар бүх төрлийн автомашинд компьютер оношлогоо хийнэ. Утас: 90307011

Авто техник, Сэлбэг

  • Бүх төрлийн автомашинд компьютор оношлогоо хийнэ
  • Хөдөө орон нутагт очиж оношлогоо хийнэ
  • Асалт удааширсан болон асахгүй байгаа машиныг асааж өгнө 


Асуулт асуух