Хог, хаягдалыг ангилах цэг, цогц шийдэл. Утас: 86002528

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

TM.ENG төмөр хийц нь СӨХ, ААН, Хувь хүмүүстэй Хог, хаягдалыг ангилах цэг түүний цогц шийдлийн чиглэлээр хамтран ажиллана. Утас: 86002528Асуулт асуух