Эсгий ширмэл / Quilted Felt for Sofa - Handmade

Гар урлал

Буйданд зориулж ширсэн эсгий ширмэл-Гар урлал / Quilted Felt for Sofa-Handmade

Хүссэн хэмжээгээр захиалгын дагуу оёно / By order

Утас/Phone: 88085592, 80335592

 Асуулт асуух